FANDOM


10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 - Need 35000points to reach this rank from the last rankEdit

Sf rank 03 Private First Class - 1 - Need 556 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 04 Corporal - 1000 - Need 661 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 05 Sergeant - 5339 - weak pa yan

Staff SergeantEdit

Sf rank 06 Staff Sergeant nunon - 6078 - zczxcxc

Sf rank 07 Green nunon Staff Sergeant - 6891 - Need 813 points to reach zxczxczthis rank from the last rank

Sf rank 08 Blue nunon Staff Sergeant - 7786 - Need 895 points to reach txczxczxczxczxczxchis rank from the last rank

Sf rank 09 Red nunon Staff Sergeant - 8770 - Need 984 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 10 Gold nunon Staff Sergeant - 9853 - Need 1083 points to reach this rank from the last rank

Sergeant First ClasszxczxczxEdit

e last rank

Sf rank 13 Bzxxrom the last rank

Sf rank 18 Blue Master Sergeant - 23470 - Need 2320 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 19 Red Master Sergeant - 26023 - Need 2553 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 20 Gold Master Sergeant - 28830 - Need 2807 points to reach this rank from the last rank

Second LieutenantEdit

Sf rank 21 Second Lieutenant - 31919 - Need 3089 points to reach this rank from the last rank :)

Sf rank 22 Green burat Lieutenant - 35316 - Need 3397 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 23 Blue burat Lieutenant - 39393 - Need 4077 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 24 Red burat Lieutenant - 44285 - Need 4892 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 25 Gold burat Lieutenant - 50156 - Need 5871 points to reach this rank from the last rank

gold barEdit

  1. Sf rank 26 First silver na pekpek - 57200 - Need 7044 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 27 Green pekpek Lieutenant - 65655 - Need 8455 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 28 Blue pekpek Lieutenant - 75799 - Need 10144 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 29 Red pekpek Lieutenant - 87973 - Need 12174 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 30 Gold pekpek Lieutenant - 102581 - Need 14608 points to reach this rank from the last rank

CaptainEdit

Sf rank 31 Captain boobs - 120111 - Need 17530 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 32 Green Captain boobs - 141146 - Need 21035 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 33 Blue Captain - 166389 boobs - Need 25243 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 34 Red Captain - 196681 boobs - Need 30292 points to reach this rank from the last

pepe kaba

MajorEdit

Sf rank 36 Major - 276650 - Need 43620 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 37 Green Major - 328994 - Need 52344 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 38 Blue Major - 391806 - Need 62812 points to reach this rank from the last ran

( red ) Flower 354461 + 14564224 SP 5465465465456


Major - 467181 - Need 75375 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 40 Gold Major - 557631 - Need 90450 points to reach this rank from the last rank

Lieutenant ColonelEdit

Sf rank 41 Lieutenant Colonel - 1- Need 108539 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 42 Green Lieutenant Colonel - 796418 - Need 130248 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 43 Blue Lieutenant Colonel - 999999 - Need 156297 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 44 Red Lieutenant Colonel - 1140272 - Need 187557 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 45 Gold Lieutenant Colonel - 1365340 - Need 225068 points to reach this rank from the last rank

ColonelEdit

Sf rank 46 Colonel - 1635421 - Need 270081 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 47 Green Colonel - 1959519 - Need 324098 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 48 Blue Colonel - 2348437 - Need 388918 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 49 Red Colonel - 2815138 - Need 466701 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 50 Gold Colonel - 999999

- Need 560041 points to reach this rank from the last rank


Brigadier GeneralEdit

Brigbrown madali lang to -35555466465

Briggreen Green Brigadier General - 4853688

Sf rank 53 Blue Brigadier General - 5821439

Sf rank 54 Red Brigadier General -6982739

Sf rank 55 Gold Brigadier General -8376302

Major GeneralEdit

asdsadsa

Sf rank 56 Major General - ? - Need ? points to reach this rank from the last rank

Sf rank 57 Green Major General - ? - Need ? points to reach this rank from the last rank

Sf rank 58

☀"⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡""⚡ Black Lightning Adidas Jacket ⚡"


Lieutenant GeneralEdit

Sf rank 61 Lieutenant General - ? - Need ? points to reach this rank from the last rank

Sf rank 62 Green Lieutenant General - ? - Need ? points to reach this rank from the last rank

Sf rank 63 Blue Lieutenant General - ? - Need ? points to reach this rank from the last rank

Sf rank 64 Red Lieutenant General - ? - Need ? points to reach this rank from the last rank

Sf rank 65 Gold Lieutenant General - ? - Need ? points to reach this rank from the last rank 47 000 exp


STAFF SARGENTEdit

Sf rank 66 General - 1 - Need 1 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 67 Green General - 1 - 10000 Need 1 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 68 Blue General - 1 - 50000 Need 1 points to reach this rank from the last rank

Sf rank 69 Burat general

gm ako jessie fronda

magpakita naman kayo

General Of The ArmyEdit

Sf rank 71 pekpek na hina yupak

- ? - Need ? burat from the last rank - ? - Need ? points to reach this rank from the last rank

Sf rank 73 blue eye ni kenet - ? - Need ? points to reach this rank from the last rank

Sf rank 74 limang burat na kulay pula 10220020356 exp

- ? - Need ? points to reach this rank from the last rank

Rule 1; bawal ang cheater ako po si asher posoga GM

Rule 2 :ayoko sa mahina na player..

Rule 3; ayoko sa chongkids mga ahhina...

jhoN1 cheater po ako 5 star na ako na yellow


Thanks to the member WolfWoods for uploading the images, calculating the points for the next rank, and creating this page!